QSTER HOME     OPROGRAMOWANIE DLA FIRM     PODPIS ELEKTRONICZNY     INTERNET     AVIOS     PROMOCJA     ZDALNA POMOC     KONTAKT

QSTER

RODO

Już 25 maja 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej Rozporządzenie) zamieszczamy poniżej klauzule informacyjną.
Operator/Dostawca usług Qster Computers Andrzej Kuster z siedzibą w Grabowie, ul. 1 Maja 19, wpisany do CEIDG, numer telefonu 632191088, 884976455. e-mail:biuro@qster.com.pl informuje, że:
  1. jest administratorem Pana/i danych osobowych,
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy emailem: rodo@qster.com.pl
  3. Pana/i dane osobowe są przetwarzane w związku z zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Pana/ią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem tej umowy, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, a to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. "b" i lit. "f" Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  4. dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pana/i usług, objętych umową i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące instalacje oraz sprawujące obsługę techniczną sieci z wykorzystaniem której świadczone są usługi,
  5. nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. podanie przez Pana/i danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy.
  7. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danch oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych;
  8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Copyrigh © 2009 - 2019 Qster COMPUTERS
Design Madex Projekt projektowanie www
Polityka prywatności

Współpracujemy: